USŁUGI PORZĄDKOWE

Spółdzielnia Inwalidów „Tęcza” ZPCH  oferuje  usługi sprzątania klatek schodowych w blokach obejmujące:

I WERSJA

 1. Zamiatanie całych klatek schodowych – 1 raz w tygodniu.
 2. Mycie klatek z użyciem środków czystości z atestem PHZ – 1 raz w tygodniu.
 3. Mycie skrzynek na listy, parapetów, poręczy – 1 raz w tygodniu.
 4. Mycie drzwi wejściowych – 1 raz w miesiącu.
 5. Mycie lamperii – 2  razy w roku.
 6. Mycie okien wraz ze zmianą firan – 2 razy w roku.

II WERSJA 

 1. Zamiatanie całych klatek schodowych – 1 raz w tygodniu.
 2. Mycie klatek z użyciem środków czystości z atestem PHZ – 2 razy w miesiącu.
 3. Mycie skrzynek na listy, parapetów, poręczy – 2 razy w miesiącu.
 4. Mycie drzwi wejściowych – 2 razy w miesiącu.
 5. Mycie lamperii – 2  razy w roku.
 6. Mycie okien wraz ze zmianą firan – 4 razy w roku( co kwartał).

 Koszty zakupu środków czystości z atestem PHZ pokrywa Spółdzielnia. 

Ceny usług ustalane są każdorazowo w drodze negocjacji.