ZOL

Niepubliczny Zakład Opiekuńczo Leczniczy – „Tęcza”

„Starość jest wewnętrzną pięknością, tylko ludzie jej tak nie traktują”

Stacjonarne całodobowe świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze realizowane w naszym ośrodku w ramach opieki długoterminowej dedykowane są osobom przewlekle chorym, których stan zdrowia nie wymaga leczenia w warunkach oddziału szpitalnego, natomiast powoduje występowanie poważnych deficytów w samoopiece i samopielęgnacji, uniemożliwiając niezależne funkcjonowanie, a którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel), otrzymali 40 punktów lub mniej.

Nasz zakład nie przyjmuje świadczeniobiorców, którzy w ocenie skalą Barthel otrzymali 40 punktów lub mniej jeżeli podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

Nasza placówka przeznaczona jest dla osób dorosłych , którzy ukończyli 18 rok życia a wykonywane w niej świadczenia obejmują:

 • świadczenia udzielane przez lekarza,
 • świadczenia udzielane przez pielęgniarkę,
 • świadczenia udzielane przez opiekunów medycznych,
 • rehabilitację ogólną w podstawowym zakresie, prowadzoną w celu zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienia ruchowego,
 • świadczenia psychologa,
 • świadczenia logopedy,
 • terapię zajęciową,
 • zaopatrzenie w wyroby medyczne,
 • edukację zdrowotną polegającą na przygotowaniu świadczeniobiorcy i jego rodziny lub opiekuna do samoopieki i pielęgnacji w warunkach domowych.

W celu przyjęcia do ZOL świadczeniobiorca składa wniosek o przyjęcie do których załącza się:

 • skierowanie do ZOL,
 • zaświadczenie lekarskie,
 • wywiad pielęgniarski,
 • skalę Barthel,
 • występowanie odleżyn.

Dodatkowo:

 • Karty informacyjne leczenia szpitalnego,
 •  decyzję organu rentowego lub emerytalno-rentowego ustalającą wysokość emerytury, renty lub renty socjalnej,
 • ksero dowodu osobistego,
 • aktualne wyniki badań (morfologia, OB, keratynina, ASPAT, ALAT, jenogram, badanie ogólne moczu, antygen HBS, RTG płuc, poziom glukozy w surowicy, badanie EKG, WR).

 

KOMPLET DOKUMENTÓW DO POBRANIA  pobierz komplet

Zakład Opiekuńczo Leczniczy aktualnie dysponuje:

 • 26 miejscami w ramach kontraktu z NFZ
 • 12 miejscami w ramach pobytów komercyjnych
 • pacjenci przebywają w salach 1, 2 i 3 osobowych

DANE KONTAKTOWE

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy „Tęcza” w Łęczycy

ul. Lotnicza 2a

99-100 Łęczyca

tel. 242548082

e-mail zol@teczasi.pl

Daniel Królak – kierownik ZOL – tel. 664984893

Michał Drwalewski – adiminstracja ZOL – tel. 608098299