REHABILITACJA

Spółdzielnia Inwalidów TĘCZA Zakład Pracy Chronionej w Łęczycy ul. Lotnicza 2a prowadzi działalność rehabilitacyjną na rzecz osób niepełnosprawnych od 1953 roku nieprzerwanie do chwili obecnej. Od dnia 1 lipca 1992 posiadamy status zakładu pracy chronionej na podstawie decyzji nr C/00095 z dnia 27 sierpnia 1992 wydanej przez Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Wywiązujemy się z obowiązków ustawowo nałożonych na pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej dlatego nadal zachowujemy uprawnienia wynikające z decyzji przyznającej status zakładu pracy chronionej.

 Zatrudniamy obecnie 115 pracowników w tym 90 osób niepełnosprawnych co stanowi 78% zatrudnionych. Prowadzimy również Warsztaty Terapii Zajęciowej, w której obecnie znajduje się 45 uczestników w stopniu znacznym i umiarkowanym oraz  przeciwwskazaniem medycznym „ żadna pracy”.

Prowadzimy  zakładową przychodnię lekarsko- rehabilitacyjną, w której pracownicy oraz uczestnicy warsztatów mają zapewnioną stałą opiekę pielęgniarską i  lekarską. Zatrudniamy dyplomowanego rehabilitanta, który przeprowadza zabiegi masażu leczniczego oraz fizjoterapii i fizykoterapii zalecone przez lekarzy pracownikom. Posiadamy również salę rehabilitacyjną dobrze wyposażoną w sprzęt do rehabilitacji ruchowej z której bez ograniczeń mogą korzystać wszyscy pracownicy.

Zatrudnieni u nas pracownicy mają dostosowane stanowiska pracy do swoich ograniczeń wynikających z niepełnosprawności oraz zapewnioną pomoc komórki rehabilitacyjnej w rozwiązywaniu trudności życiowych. Organizujemy cotygodniowe wyjazdy na basen oraz wiosenne i letnie wyjazdy rekreacyjno- sportowe. Finansujemy szkolenia i dokształcanie pracowników  niepełnosprawnych oraz zaopatrzenie w niezbędne sprzęty rehabilitacyjne.

         Wszystko to wpływa  bardzo korzystnie na psychiczne i fizyczne samopoczucie pracowników, co  pozwala na zwiększenie mobilności zarówno zawodowej jak i zdrowotnej.