SI TĘCZA

Spółdzielnia Inwalidów Tęcza Zpch istnieje od 1953 roku, nieprzerwanie jest producentem odzieży roboczej. Początkowo siedzibą były wynajęte pomieszczenia, póżniej obiekty po koszarach wojskowych, a ostatecznie siedzibą są obiekty własne wybudowane w latach 1981-1995.

Przez cały okres działalności zmieniały się asortymenty produkcji, technologia i organizacja. Członkami Spółdzielni są osoby fizyczne zatrudnieni na warunkach spółdzielczej umowy o pracę.

Obecnie to firma wielozakładowa w skład, której wchodzą

  • Zakład usług różnych realizujący zadania w niszowych gałęziach działalności na rynku lokalnym np. pralnia, sklep firmowy, fitness club. 
  • Zakład opiekuńczo-leczniczy , którego celem jest opieka długoterminowa. ZOL docelowo będzie posiadał 38 łóżek w pokojach 2-3 osobowych, pełne zaplecze do rehabilitacji i terapii leczniczej w myśl przepisów będzie spełniał wszystkie wymogi stawiane zakładom opieki zdrowotnej. 
  • Warsztat Terapii Zajęciowej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ,które poprzez aktywny udział w wielu pracowniach poznają zasady pracy przystosowując się do samodzielnego życia. Warsztaty są w pełni finansowane przez samorząd powiatu łęczyckiego.

Spółdzielnia jest zakładem pracy chronionej. Stwarza za tym możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych z obniżonymi zdolnościami do wykonywania pracy na rynku otwartym.

Posiadamy własny gabinet pielęgniarsko-lekarski i szeroką działalność w sferze rehabilitacji w ramach indywidualnych programów.

Ambicją Spółdzielni jest tworzenie stanowisk pracy i dostosowywanie ich tak, aby eliminować ograniczenia zatrudnienia w wyniku niepełnosprawności.