Ogłoszenie

Jesteśmy zainteresowani współpracą w celu wykorzystania powierzchni produkcyjno składowej ok 2500m² w dobrej kondycji technicznej z możliwością dostępu do wszystkich mediów np:

w dziedzinie logistyki ( położenie w centrum kraju A1 i A2)

w kooperacji w przemyśle przetwórczym warzyw (rozległa baza surowcowa – pbszar intensywnej produkcji rolniczej w szczególności warzywniczej stosownie do strategii rozwoju województwa łódzkiego)

w przemyśle opakowań i innych

Ważnym atutem naszej firmy jest także możliwość zatrudnienia niepełnosprawnych co skutkuje niższymi kosztami pracy.

Zapraszamy

Osoba do kontaktu:

Eugeniusz Stańczyk